Opzet

Informatie verstrekken en documenten toegangelijk maken voor eigenaars en huurders.

De raad van mede-eigenaars besteedt veel aandacht aan het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. De raad van mede-eigenaars aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die op welke manier dan ook is ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van informatie.